معماری
خانه » بایگانی برچسب: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست-شعری از حافظ

بایگانی برچسب: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست-شعری از حافظ

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست-شعری از حافظ

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش زین معما هیچ دانا در …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس