معماری
خانه » بایگانی برچسب: تبلیغات تجاری چیست؟

بایگانی برچسب: تبلیغات تجاری چیست؟

تبلیغات تجاری چیست؟

بعد زمانی تبلیغ را نمی توان از تاریخ انسان تفکیک کرد. تبلیغات با نقطه آغازین خلقت انسان وهبوط آدم بر زمین پیوند دارد. چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد است و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه دارد. تاریخ پر نشیب و فراز جوامع انسانی گواهی می دهد که تبلیغ و ارتباط فکری و اعتقادی در …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس