معماری
خانه » بایگانی برچسب: بررسی تأثیر نشان هها و نمودهای انسان بر اقبال بنای تا جمحل نزد مخاطبان

بایگانی برچسب: بررسی تأثیر نشان هها و نمودهای انسان بر اقبال بنای تا جمحل نزد مخاطبان

بررسی تأثیر نشان هها و نمودهای انسان بر اقبال بنای تا ج محل نزد مخاطبان

چکیده در میان بناهای تاریخی هند، تاج محل شهرت قابل توجهی دارد و با وجود قرارگرفتن در رد هبندی هنر اسلامی بخاطر برخی خصیصه هایِ کمتر بحث شده، مورد توجه مخاطبان غیرمسلمان نیز بوده است. این نوشتار به روش تاریخی و توصیفی به بررسی این خصیص هها با هدف ارائه خوانشی دقیق تر از این اثر م یپردازد. وجود فرم …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس