معماری
خانه » بایگانی برچسب: اشعار عرفانی حكیم سنایی

بایگانی برچسب: اشعار عرفانی حكیم سنایی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی – شعری از سنائی غزنوی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی نروم جز به همان ره که توام راهنمائی بری از رنج و گدازی ، بری از درد نیازی بری از بیم و امیدی بری از چون و چرائی همه درگاه تو جویم ، همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که بتوحید سزائی تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس