معماری

فلسفه بیکن

یکی از معروفترین قسمتهای فلسفه ی بیکن بر شمردن چیزهایی است که خود او «بت» مینامد، و منظورش از آنهـا عادتهای بد فکر است که مردم را به اشتباه می اندازد. از این بتها، بیکن پنج قسم را می شـمرد.

«بتهـای قبیلـه»،آن عادتهایی است که فطریِ بشر است؛ از آن جمله خصوصا این عادت را ذکر میکند کـه بشـر از پدیـده های طبیعی نظمی بیش از آنچه واقعاً در آنها موجود است انتظار دارد‌.

«بتهای غار» سبق ذهنهای شخصی است که وجه مشـخصِ شخصِ محقق است.

«بتهای بازاری» مربوطند به جبرِ کلمات و دشواریِ مصون داشـتنِ ذهـن از تـأثیر آنهـا.

«بتهای تئاتر» آنهایی هستند که به طرز تفکرهای مقبول و مرسوم مربوط میشوند و از این جمله به طبـع،#ارسطو و مدرسیان برای بیکن بیش از همه قابل ذکرند.

دست آخر از «بتهای مکاتب» نام می برد، که عبارتنـد از ایـن گمـان کـه فـلان قانون کور (مثلاً قیاس) میتواند در تحقیق جای قضاوت را بگیرد.

گرچه علاقه ی بیکن متوجهِ علم بود، و گرچه جهان بینیِ کلیِ او علمی است، بیکن از بیشتر کارهای علمی که در عصر او صورت گرفت بیخبر ماند. بیکن نظریه ی #کوپرنیکوس را رد می کرد، و در این امر، تا آنجا کـه بـه نظریـاتِ خـودِ کوپرنیکوس مربوط می شود، عذر‍ِ بیکن موجه است؛ زیرا کوپرنیکوس هیچ دلیل محکمی در اثبات نظریه ی خـود ارائـه نکرده بود. اما بیکن بایستی با نظریاتِ #کپلر، که کتاب «نجوم جدید»ش در ۱۶۰۹ درآمد، قانع شده باشد. اما بـه نظـر می رسد که کارهای وسالیوس Vesalius پیشاهنگِ تشریحِ جدید، و گیلبرت، که در کتابش در باب مغناطیس به طرز درخشانی روشِ استقرائی را نمایش می دهد، از نظرِ بیکن پوشیده مانده باشد. از این هم شگفت‌تر آنکه گویـا بـیکن از کارِ هاروی Harvey نیز که طبیبِ مخصوصِ خود او بود اطـلاع نداشـته اسـت. راسـت اسـت کـه هـاروی تـا پـس از درگذشتِ بیکن کشفِ خود را درباره ی گردشِ خون انتشار نداد، اما انسان انتظار دارد که بـیکن از پژوهشـهای او مطلـع بوده باشد. هاروی به بیکن چندان عقیده نداشت،و درباره ی او میگفت: «مانندِ خزانه داران فلسفه مینویسد». بی شک اگر بیکن به توفیقِ دنیوی کمتر پابند میبود در زمینه ی علم و فلسفه به توفیقِ بزرگتری دست می یافت.

#برتراند_راسل

#تاریخ_فلسفه_ی_غرب

درباره ی رسول مهدی جبار

ایده پرداز، طراح گرافیک و تصویرگر (مدیر وب سایت فیکانو)

همچنین ببینید

طراحی بسته بندی دارو

طراحی بسته بندی مدرن برای دارو. استفاده از رنگبندی سبز روشن در برابر کنتراست بالای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس