معماری
خانه » مطالب مفید » آدرس و تلفن شرکتهای قند کشور

آدرس و تلفن شرکتهای قند کشور

 

نام شرکت نام مدیر عامل آدرس  و شماره تلفن شرکت های قند شماره تلفن شماره فاکس
کارخانه قند آبکوه ——– تهران ـ میدان دکتر فاطمی (جهاد) ـ خ شهید گمنام ـ ساختمان ۱۴ ط ۵ ۸۸۹۶۸۱۰۸ ۸۸۹۷۸۱۰۴
کارخانه ـ مشهد ـ کیلومتر ۵ بلوار توس    ک پ۱۳۳-۹۱۹۷۵ ۷۶۱۲۰۴۳-۲-۷۶۱۰۲۴۱-۰۵۱۱ ۷۶۱۴۸۷۶-۰۵۱۱
کارخانه قند ارومیه علی اکبر جعفری تهران ـ میدان فردوسی ـ ساختمان شهد ـ ط ۶ ۳-۸۸۸۰۹۰۸۱ ۸۸۸۰۷۳۳۹
کارخانه ـ ارومیه ـ نوشین شهر ـ کیلومتر ۲۰ جاده ارومیه  سلماس ۲۴۳۹-۰۴۴۳۳۷۲ ۲۴۳۰-۰۴۴۳۳۷۲
کارخانه قند اسلام آباد محمد رضا مهدی تهران ـ میدان دکتر فاطمی ـ خ شهید گمنام ـ ساختمان ۱۴ ـ ط ۵ ۱۲-۸۸۹۸۰۷۱۱ ۸۸۹۵۳۰۲۳
کارخانه –اسلام آباد ۵۲۲۴۰۶۰-۵۲۲۳۳۹۹-۰۸۳۲ ۵۲۲۴۰۶۱-۰۸۳۲
کارخانه قند اصفهان عبدالحمید چناری تهران ـ بلوار کشاورز ـ بین کارگر و جمالزاده ـ کوچه شهید حمصیان ـ پ ۱۲۱ ۴۴/۶۶۴۲۰۰۱۴ ۶۶۴۲۰۰۱۴
کارخانه ـ اصفهان ـ کیلومتر ۸ جاده یزد ۱۱-۵۲۱۰۸۱۰-۰۳۱۱ ۵۲۱۰۸۰۸-۰۳۱۱
کارخانه قند اقلید ضیاء بخش دیلمی تهران ـ خ سعدی جنوبی ـ جنب بانک ملی ـ ساختمان تقی نیا ـ ط ۴ ـ پ ۴۰۵ ۴-۳۳۹۶۱۰۴۱ ۳۳۹۶۱۰۴۵
اقلید ، کارخانه قند ۱۳-۴۲۲۳۰۱۲-۰۷۵۲ ۴۲۲۲۲۷۶-۰۷۵۲
کارخانه قند اهواز سید فرید بوشهری تهران ـ خ حافظ ـ مقابل دانشگاه امیرکبیر ـ نبش کوچه سپید ـ شماره ۵۵۳ ـ ط اول ۸۸۸۰۹۸۸۰-۸۸۸۰۹۷۳۸ ۸۸۸۰۹۸۸۰
کارخانه ـ اهواز ـ کیلومتر ۱۴ جاده دغاغله ۴-۲۳۶۳۳۰۲-۰۶۱۲ ۲۳۶۳۳۰۱-۰۶۱۲
کارخانه قند بردسیر فریور زهره نژاد تهران ـ خ حافظ ـ چهار راه عزیزخان ـ کوچه شهید کامران صالح (ایرج)
جنب بیمارستان شرکت نفت ـ پ ۲۸ ـ ط ۳  ک پ۱۱۳۵۶
۶۶۷۲۷۸۹۰-۶۶۷۲۵۶۸۸ ۶۶۷۰۲۶۱۴
کارخانه ـ کرمان ـ کارخانه قند بردسیر   ک پ۷۸۴۱۴ ۲۵-۲۰۹۲۴-۰۳۴۲۵۲ ۲۰۹۲۴-۰۳۴۲۵۲
کارخانه قند بیستون بهرام رمضانی تهران-خ ولیعصر مقابل پارک ملت کوچه سایه پلاک ۸۸ ساختمان باران طبقه ۲۰ ۲۲۰۲۹۰۱۳

۲۲۰۲۹۰۲۲

۲۲۰۲۸۸۹۸
کارخانه ـ کرمانشاه ـ بیستون ـ ۳۰ کیلومتری کرمانشاه ک پ۶۷۳۷۱ ۲۳-۲۱۲۲-۰۸۳۲۳۷۲ ۲۲۲۴-۰۸۳۲۳۷۲
کارخانه قند پارس اکبر نجاران شیراز ـ خ فردوسی ـ سه راه رودکی ـ روبروی دفتر فنی شهرداری ۸۸۷۳۰۹۰۶-۸۸۷۳۵۷۱۱-۸۸۷۳۲۴۸۴  

۸۸۷۳۲۴۸۴

کارخانه ـ ۵۴ کیلومتری غرب شیراز فیروزآباد ـ کوار ۲۳۷۳-۰۷۱۲۵۶۲۲۷۳۰ ۰۷۱۲۵۶۲۲۸۵۰
کارخانه قند پیرانشهر رحیم طالبیان تهران ـ یوسف آباد ـ خ ۱۹ ـ پ ۳۱  ک پ۱۴۳۳۸
ارومیه ـ فلکه شهر چای ـ بلوار والفجر ۲ ـ جنب اداره کل مسکن و شهرسازی ـ کوچه اول ـ پ ۷
۸۸۷۱۰۲۲۸-۸۸۷۱۳۴۹۳-۸۸۷۱۷۳۵۲ ۸۸۷۱۷۵۹۵
کارخانه ـ پیرانشهر ـ کیلومتر ۵ جاده پیرانشهر ک پ ۵۷۱۹۸ ۴۲۲۴۰۰۶-۴۲۲۳۲۰۲-۰۴۴۴ ۴۲۲۲۲۰۰/۰۴۴۴
کارخانه قند تربت جام غلامعباس بهمنی تهران-خ دکتر فاطمی خ- پروین اعتصامی پلاک ۷۲ ط ۲
مشهد ـ خ احمدآباد ـ روبروی پاساژ قسطنطنیه ـ ساختمان معتمدی ـ ط دوم
۸۸۰۰۳۴۳۶-۷

۸۴۴۳۷۷۶

۸۴۲۹۶۶۵

۸۸۰۰۹۰۴۲

۸۴۲۲۵۱۰

کارخانه ـ تربت جام ـ کیلومتر ۱۲ جاده تایباد ۷/۳۳۰۵-۳۶۴۱/۲۲۲-۰۵۲۹ ۲۲۲۳۳۰۸-۰۵۲۹
کارخانه قند تربت حیدریه احمد انسان تهران ـ میدان دکتر فاطمی ـ خ شهید گمنام ـ پ ۱۴ ۵۰-۸۸۹۸۰۰۴۹ ۸۸۹۵۷۷۰۲
کارخانه ـ تربت حیدریه ۹-۲۳۱۲۰۳۶-۰۵۳۱ ۲۳۱۵۰۲۳-۰۵۲۱
نام شرکت نام مدیر عامل آدرس  دفاتر مرکزی و کارخانه شماره تلفن شماره فاکس
شرکت توسعه نیشکر نسیم صادقی تهران ـ میدان ونک ـ خ برزیل ـ کوی لاله ـ شماره ۸  و ۶۰  //ک پ۷۷۹۳-۱۴۱۵۵ ۸۷۷۷۲۳۰۶-۸۸۸۸۶۶۸۶-۸۸۶۰۰۲۸۴ ۸۸۶۰۰۲۹۲
اهواز ـ بلوار گلستان ـ سه راه گلستان ۱۳-۳۴۴۲۰۱۱-۰۶۱۱ ۳۴۴۲۰۱۴-۰۶۱۱
     
کارخانه قند امام خمینی ناصر مجدی شوشتر ـ دهستان شعیبیه ۳۴۴۲۰۱۱-۰۶۱۱ ۳۴۴۲۰۴۰-۰۶۱۱
کارخانه امیرکبیر محمد فتحی مکوند کارخانه ـ اهواز ـ بلوار گلستان ـ سه راه گلستان ـ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۳/۳۴۳۲۰۱-۰۶۱۱ ۳۴۳۲۰۱۴-۰۶۱۱
کارخانه دعبل خزائی محمد امین روز بخش زاده اهواز ـ کیلومتر ۲۵ جاده آبادان  ک پ۱۳۷۹/۶۱۳۳۵ ۳۴۳۱۰۱۱-۰۶۱۱ ۳۴۳۱۰۴۰-۰۶۱۱
کارخانه  سلمان فارسی گودرز مراد سلطانی کارخانه ـ اهواز ـ کیلومتر ۴۰ جاده اهواز آبادان ـ کشت و صنعت سلمان فارسی ۳۴۳۴۱۴۱ ۳۴۳۴۰۱۴
کارخانه فارابی محمود قدرتی اهواز ـ کیلومتر ۳۵ جاد اهواز آبادان ۲/۳۴۳۵۱۴-۰۶۱۱ ۳۴۳۵۱۴۳-۰۶۱۱
کارخانه میرزاکوچک خان ستار شکیبا اهواز ـ ۷۵ کیلومتری جاده خرمشهر ۱۴-۳۴۳۳۰۱۱-۰۶۱۱ ۳۴۳۳۰۱۴-۱۶۱۱
شرکت بازرگانی توسعه نیشکر علیرضا حمیدی میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، کوی لاله  پ۸ ۸-۸۸۶۶۲۸۰۷ ۸۸۸۸۶۶۹۱
کارخانه قند ثابت خراسان ( فریمان) جواد توکل هرندی تهران- خیابان شریعتی نبش شمالی کلاهدوز (دولت) ساختمان نگین قلهک واحد ۵۱ ۲۲۶۲۳۰۷۷-۸۲ ۲۲۲۵۵۱۰۰
کارخانه ـ فریمان ـ کارخانه قند فریمان ۵-۶۲۲۳۹۸۳-۰۵۱۲ ۶۲۲۲۲۲۴-۰۵۱۲
کارخانه قند جوین سیدمحمدحسینی تهران ـ خ آفریقا ـ نبش گلشهر ـ ساختمان ۱۰۴//مشهد ـ خ پاسداران ـ ساختمان ۱۱۰ ۲۲۰۵۲۶۳۸-۲۲۰۵۲۶۲۹ ۲۲۰۵۲۶۱۲
کارخانه ـ سبزوار ـ ایستگاه نغ آباد ـ کشت و صنعت جوین ۵۲۲۲۵۲۴-۶/۵۲۹۳۲۰۱-۵۲۲۲۴۴۴-۰۵۷۲ ۵۲۲۲۹۹۰-۰۵۷۲
کارخانه قند چناران علی ناظران تهران ـ میدان فاطمی ـ خ شهید گمنام ـ شماره ۱۴  ک پ۱۱۷۹- ۹۱۷۷۵ ۸۸۹۶۲۸۱۹  
کارخانه ـ مشهد ـ کیلومتر ۴۵ جاده قوچان ۱۳-۲۸۱۱-۰۵۸۲۶۲۲ ۲۵۴۴-۰۵۸۲۶۲۲
کارخانه قند چهارمحال آزاد علی دهقانی تهران – بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده خیابان شهید حمصیان پلاک ۲ ساختمان ۱۲۱ ۶۶۹۰۹۳۴۲-۳ ۶۶۹۰۸۴۱۵
کارخانه ـ شرکرد ـ کیلومتر ۱۲ جاده هفشجان ۳۳۸۷/۳۳۹۰-۰۳۸۲۲۵۷ ۳۳۸۶-۰۳۸۲۲۵۷
کارخانه قند خوی علی دهبکری تهران ـ میدان فردوسی ـ ساختمان شد ـ ط ۶ ۹/۸۸۸۰۹۰۷۸ ۸۸۸۰۹۰۸۰
کارخانه ـ کیلومتر ۵ جاده خوی تبریز ۲/۲۴۵۰۹۰۰-۰۴۶۱ ۲۴۵۰۹۰۵-۰۴۶۱
کارخانه قند شازند ——– تهران ـ بلوار کشاورز ـ بین کارگر و جمالزاده ـ کوچه شید حمصیان ـ پ ۱۲۱ ۷۰-۶۶۴۳۵۵۶۹ ۶۶۴۲۰۰۱۳
کارخانه ـ اراک ـ شازند ۲۲۶۱ و۴۲۳۰-۰۸۲۴۲۲ ۲۸۴۱-۰۸۶۲۴۲۲
کارخانه قند شاهرود سید محمد ابطحی تهران – میدان آرژانتین خ شهید احمد قصیر نبش خیابان هفتم پلاک ۳۲ ۹۳-۸۸۷۰۱۳۹۲ ۸۸۷۰۱۳۹۱
کارخانه ـ شاهرود  ک پ۱۵۹-۳۶۱۵۵ ۵/۰۵۸۵۶۳۵۳۶۷۴ ۳۳۳۴۱۵۷-۰۲۷۳
کارخانه قند شیروان آمحسن طیبی تهران ـ بلوار کشاورز ـ بین کارگر و جمالزاده ـ کوچه شهید حمصیان ـ پ ۱۲۱ //مشهد ـ بلوار ملک آباد ـ خ مرجان ـ‌ نبش مرجان ۷ ـ پ ۲۳ ۶۶۵۷۲۵۷۹

۶۶۵۹۷۲۰۰

۶۶۵۹۷۲۰۰
کارخانه ـ کیلومتر ۱۵ جاده شیروان بجنورد ۵-۳۶۷۴-۰۵۸۵۶۳۵ ۳۳۱۵-۰۵۸۵۶۳۵
نام شرکت نام مدیر عامل آدرس  دفاتر مرکزی و کارخانه شماره تلفن شماره فاکس
کارخانه قند شیرین محمد علی افصحی تهران- خیابان شریعتی نبش شمالی کلاهدوز (دولت) ساختمان نگین قلهک واحد ۵۲ و ۵۳ ۲۲۶۲۳۰۸۳-۹ ۲۲۶۱۱۴۸۴
کارخانه ـ مشهد ـ کیلومتر ۳ اتوبان مشهد باغچه ۸/۳۹۲۰۲۳۱-۰۵۱۱ ۳۹۲۰۵۰۰-۰۵۱۱
کارخانه قند فسا محمد رضا مهدی تهران – بزرگراه رسالت بعد از پل سیدخندان خیابان شهید کابلی (دبستان) ساختمان ولی امر طبقه ۸ ۲۲۸۳۲۹۴۷-۲۳۸۳۴۳۶۳ ۸۸۴۶۶۷۱۲
کارخانه ـ فسا ـ بلوار مدرس ـ کارخانه قند فسا  ک پ۷۴۶۱۶ ۲۲۲۷۰۸۷-۵/۲۲۲۹۱۹۴-۰۷۳۱ ۲۲۲۷۵۹۱-۰۷۳۱
کارخانه قند قزوین امیر صداقی تهران ـ بلوار کشاورز ـ بین کارگر و جمالزاده ـ کوچه شهید حمصیان ـ پ ۱۲۱ ۷/۶۶۴۳۵۳۰۶ ۶۶۴۳۵۳۰۷
کارخانه ـ کیلومتر ۲۵ جاده بوئین زهرا  ک پ۱۱۳۷-۳۴۱۸۵ ۹۴/۲۹۷۳۳۸۵-۰۲۸۲ ۲۵۵۰۹۷۶-۰۲۸۱
کارخانه قند قهستان   تهران ـ خ فلسطین جنوبی ـ پ ۲۲۶  ک پ۱۳۱۶۷ ۶۶۴۶۳۹۴۹-۶۶۴۱۶۸۰۵ ۶۶۴۶۳۹۴۹
کارخانه ـ بیرجند ـ شهر اسدی   ک پ۹۷۴۵۱ ۸۴۱۰۲۷۳-۸۴۳۱۰۱۴-۰۵۱۱ ۳۲۲۳۳۹۱-۰۵۶۲
کشت و صنعت کارون میرزاپور تهران – کردستان شمالی شیراز جنوبی بن بست موسوی پلاک ۱

اهواز – امانیه خ سقراط بین عارف و لقمان پ ۲۳

 

۰۲۱۸۸۶۱۷۴۶۷

۰۶۱۱۳۳۳۸۲۲۲

 

۰۲۱۸۸۶۱۷۴۶۴

۰۶۱۱۳۳۳۷۹۳۹

شوشتر ـ کیلومتر ۱۷ جاده دزفول ـ جاده اختصاصی کشت و صنعت کارون دیمچه ۰۶۱۲۶۲۲۰۷۱-۲ ۰۶۱۲۶۲۲۲۰۷۳
کارخانه قند لرستان علی زارع ممقانی تهران خیابان آفریقا نرسیده به خیابان ظفر خیابان فرزان غربی پلاک ۲۴ ط ۲ ۷و۶و۴و۸۸۶۵۶۵۵۳-۸۸۷۹۹۴۲۲ ۸۸۶۶۱۵۴۷
کارخانه ـ بروجرد ـ کیلومتر ۲۵ جاده خرم آباد ۲و۳۵۵۱-۰۶۶۵۴۶۲ ۳۴۱۱-۰۶۶۵۴۶۲
کارخانه قند مرودشت کیومرث مریدی تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی بین خیابان ۱۰ و ۱۲ پلاک ۱۰ ۸۸۵۱۸۸۲۶-۲۷ ۶۶۴۶۸۷۰۳
مرودشت ، کارخانه قند ۱۷-۱۶-۱۳-۲۲۲۴۱۱۲-۰۷۲۸ ۲۲۲۴۱۱۴-۰۷۲۸
کارخانه قند مغان محمدی تهران ـ میدان آرژانتین ـ خ الوند ـ کوی جوین ـ پ ۵   ک پ۱۵۱۶۹-۱۵۳ ۴/۸۸۷۸۰۱۷۰ ۴/۸۸۷۸۰۱۷۰
کارخانه ـ پارس آباد مغان ـ شهرک شهید آیت الله غفاری ۰۴۵۲-۷۵۵۲۳۴۰-۴۲ ۰۴۵۲۷۵۵۲۶۲۶
کارخانه قند میاندوآب محمد رضا مهدی تهران – بزرگراه رسالت بعد از پل سیدخندان خیابان شهید کابلی (دبستان) ساختمان ولی امر طبقه ۸ ۲۳۸۳۲۹۴۷

۲۳۸۳۴۳۶۳

۸۸۴۶۶۷۱۲
آذربایجانغربی ، شهرستان میاندوآب ، کارخانه قند ۲۴۵۳۴۳۲-۰۴۸۱ ۲۴۵۲۵۲۵-۰۴۸۱
کارخانه قند نقده محمود فراهانی تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان یکم ، پلاک ۹ ۲۶۱۱۵۷۸۷

۵۶۰۶-۵۲۱۴

۲
شهرستان نقده, کیلومتر ۱۱ جاده حیدر آباد, کارخانه قند نقده ۶۲۲۵۹۱۱-۰۴۴۳ ۶۲۲۵۹۱۰-۰۴۴۳
کارخانه قند نقش جهان ساطانی تهران ـ خ استاد مطهری ـ خ جم ـ جنب بیمارستان جم ـ کوچه ماگنولیا ـ پ ۴۴ ۸۸۸۴۷۶۴۵ ۸۸۸۴۷۶۴۵
کارخانه ـ اصفهان ـ کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان مبارکه ک پ۱۱۶۶/۸۱۴۶۵ ۳۳۲۵۳۹۶ م-۵۵۲۲۰۰۸-۳۳۲۶۳۲۱-۰۳۱۱ ۳۳۲۵۳۹۶-۰۳۱۱
کارخانه قند نیشابور محمد علی شاملو تهران میدان آرژانتین خ شهید احمد قصیر نبش خیابان هفتم پلک ۳۲ ۸۸۷۰۱۳۹۲-۹۳ ۸۸۷۰۱۳۹۱
کارخانه ـ نیشابور ـ کیلومتر ۲۰ جاده قدیم نیشابور سبزوار ۳/۴۵۲۳۴۰۰-۰۵۵۲ ۴۵۲۳۲۷۵-۰۵۵۲
کارخانه قند هفت تپه کاظمی تهران- خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک خیابان هفتم خ نیلو نبش کوچه ۱۴ پ ۱۴ ط ۴ واحد ۷ ۸۸۷۸۹۲۸۶ ۸۸۷۸۹۴۹۲
کارخانه ـ هفت تپه ـ کیلومتر ۵۰ جاده اندیمشک                ۱۱۲-۶۴۷۳۱ ۰۶۴۲-۵۶۷۵۲۰۸ ۰۶۴۲-۲۳۴۲۳۷۸
کارخانه قند همدان مسعود هنرور تهران ـ خ انقلاب ـ خ شهید موسوی (فرصت) ـ شماره ۱۴ ـ ط ۲ ـ واحد ۸ ۹-۸۸۸۲۸۰۵۸ ۸۸۸۲۸۰۵۸
کارخانه ـ همدان ـ کیلومتر ۲۵ جاده همدان قزوین ـ پلیس راه شهید خرم رودی-ک پ۶۵۱۵۵۱۴ ۳/۴۴۵۲۲۵-۰۸۱۲ ۴۴۵۲۲۵۰-

درباره ی رسول مهدی جبار

ایده پرداز، طراح گرافیک و تصویرگر (مدیر وب سایت فیکانو)

همچنین ببینید

طراحی گرافیک اولین شغل خلاق سال ۲۰۱۷ معرفی شد

🔺طراحی گرافیک اولین شغل خلاق سال ۲۰۱۷ معرفی شد 🔹 وب سایت بیزینس نیوز دیلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس